Objednávkový formulár virtuálneho sídla

Balík - služba virtuálne sídlo*
Súhlas vlastníka zaslať na:*
Kontaktné údaje objednávateľa
Titul
Meno*
Priezvisko*
Číslo občianskeho preukazu*
E-mail*
Telefón*
Adresa trvalého bydliska
Ulica*
Číslo*
PSČ*
Mesto*
Štát*
Virtuálne sídlo faktrurovať na (v prípade novej spoločnosti, fakturujeme na fyzickú osobu)
Fyzickú osobu alebo právnickú osobu*
Titul
Meno*
Priezvisko*
Názov firmy*
IČO*
DIČ*
IČ DPH
Adresa trvalého bydliska/sídlo firmy
Ulica*
Číslo*
PSČ*
Mesto*
Štát*
Služba VIRTUÁLNE SÍDLO
Status firmy*
Adresa Virtuálneho sídla*
Doba viazanosti*
Doba viazanosti od dňa (dátum začatia služby)*
Názov spoločnosti*
Konateľ (aj pri novej firme)*
Adresa trvalého bydliska konateľa*
Číslo občianskeho preukazu konateľa (aj pri novej firme)*
IČO /existujúcej firmy/*
DIČ /existujúcej firmy/
IČ DPH /existujúcej firmy/
Sídlo firmy /existujúcej firmy/*
Doplnkové služby (individuálne doplnkové služby)
Fakturujeme spolu s virtuálnym sídlom, minimálny paušál na 12 mesiacov. /Napr: 12 mes * skenovanie 2,49 € = 29,88 €/.
Monitoring a preposielanie správ z elektronických schránok *
Skenovanie doručenej pošty *
Preposlanie pošty 2x / mes*
Okamžité preposielanie pošty*
Preposielanie zásielok do EÚ*
Skartovanie zásielok na požiadanie*
Osoby poverené pre osobné preberanie pošty
Meno*
Priezvisko*
Ulica*
Číslo*
PSČ*
Mesto
Štát*
Doplňujúce informácie
Ako ste sa o nás dozvedeli*
Máte záujem o fakturačný program ACCAI?*
Máte záujem o vedenie účtovníctva?*
Máte záujem o DPH registráciu?*
DPH registráciu zabezpečuje spoločnosť TaxWise s.r.o. (cena 300€, vrátane DPH. Pri prvom DPH priznaní sa Vám vráti 50€)
Súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami